afkoop pensioen in eigen beheer belgie

dan heft alleen Belgi tegen het eerder genoemde progressieve tarief. Fiscale korting wordt in Belgi progressief belast (tarief tot 50 aanvullende gemeentebelasting). Bij volledige afkoop wordt een belastingkorting gegeven op de grondslag. Daardoor lijkt het voor de in Belgi wonende directeur-grootaandeelhouder niet gunstig om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Zijn overlijden aan de persoon die zijn rechtverkrijgende.

Dit nieuws zorgt ervoor dat veel van deze dgas, die de keuze voor afkoop hebben uitgesteld, daar nu van deze keuze af zullen zien. Over de fiscale behandeling in Belgi kan Snel namelijk geen uitspraken doen, omdat de toepassing van de nationale fiscale regels in Belgi niet onder mijn bevoegdheid valt. Daaruit is voortgekomen dat voor het einde van het jaar er duidelijkheid zou komen. En dat is voor een deel het geval, namelijk over het deel van de korting. Belangrijk hierbij is wel dat Belgi enkel vrijstelling met progressievoorbehoud zal verlenen wanneer de betrokken inkomsten effectief belast worden in Nederland. Nederland voerde iets in zonder na te denken aan buitenland situaties. Zo niet, dan geldt het progressieve tarief. Daarom moeten dga's nu een keuze maken (tool) wat ze met het pensioen in eigen beheer willen gaan doen.