kortingsbon de winkel

gesigneerde versie van 'Klem' nu in huis. De helpdesk van Canon Belgi is telefonisch bereikbaar via 32 (0) of via. Winterthrillers: 3 halen, 2 betalen, kies 3 waanzinnig spannende winterthrillers uit onze selectie en betaal er maar. De helpdesk is telefonisch bereikbaar via 31(0) of via. Deelnemer heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren, te actualiseren of te wissen. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode, in de zin dat het Actiemodel in deze periode moet zijn aangekocht. Gevestigd en kantoorhoudend aan de Berkenlaan 3, 1831 in Diegem. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen. Ingeval Canon Nederland de Actie organiseert, zal - voor zover rechtens toegestaan - op deze Actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan Nederlands recht van toepassing zijn en zal de rechtbank van Amsterdam bevoegd zijn.

Het is winkeliers en dealers niet toegestaan deel te nemen namens hun klanten. Een overzicht van eventuele Cashbackbedragen en Canon-tegoeden is in onderstaande tabel opgenomen. Het Actiemodel dient te worden aangeschaft tijdens de Actieperiode bij een distributeur van, dan wel een retailer gelieerd aan, Canon Europa.V, of een andere Canon entiteit welke is gevestigd in het Promotiegebied: LET OP, Canon adviseert u hierover navraag te doen bij de wederverkoper. De volgende modellen maken deel uit van de Actie (de Actiemodellen). Canon spant zich ervoor in om een Cashback, na goedkeuring van de aanvraag, binnen circa 30 dagen op de door Deelnemer opgegeven bankrekening uitgekeerd. Deelnemer kan in verband met een Actiemodel welke hij gedurende de Actieperiode aanschaft in het Promotiegebied: (a) een deel van de aankoopprijs van een Actiemodel retour ontvangen (hierna de Cashback of (b) een deel van de aankoopprijs van een Actiemodel retour ontvangen in de vorm. De persoonsgegevens van Deelnemer, die via deelname aan de Actie aan Canon worden verstrekt, worden door Canon verwerkt in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met Canon's Privacy Policy. Deelnemer ontvangt na registratie een bevestigingsemail van de registratie.

Ultra doux kortingsbon
Sns trein hema kortingsbonnen